Məktəbə Qayıdış #2 Cavabını Məktəbdə Öyrəndiyiniz 20 Sual

Məktəbə qayıdış adlı test sesiyamızın 2 cisinə xoş gəldiniz. Bu testlər məktəb bitirənlərin xatirələrini canlandırmaq üçün hazırlandı. Ancaq diqqətli olun ən axırda nəticənizə uyğun Misir Mərdanov tərəfindən qiymətləndiriləcəksiniz.

 

Məktəbə qayıdış adlı test sesiyamıza xoş gəldiniz. Bu testlər məktəb bitirənlərin xatirələrini canlandırmaq üçün hazırlandı. Ancaq diqqətli olun ən axırda nəticənizə uyğun Misir Mərdanov tərəfindən qiymətləndiriləcəksiniz.

 
1.Səfəvilər dövləti neçənci ildə qurulmuşdur?

Səfəvilər — Vikipediya
1503
1502
1501
1504

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

2. Koroğlunun məskəni olan Çənlibel qalasının harada yerləşdiyi dastanın variantlarında göstərilir:

Köroğlu kimdir? Köroğlu destanı nedir? Anlamı - Laf Sözlük
Təbrizdə, Ərdəbildə
Dərbənddə, Şəkidə
İrəvanda, Naxçıvanda
Naxçıvanda, Makuda

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

3. XVI əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda Osmanlılara qarşı başlanan yeni mübarizə dalğası adlanırdı:
Xaricilər hərəkatı,
Babilər hərəkatı,
Xürrəmilər hərəkatı,
Cəlalilər hərəkatı,

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

4. Şah İsmayılın oğlu I Təhmasibin hakimiyyət illəri neçənci illərdir?

Şok versiyalar: Şah əslində necə öldü? - Video
1566-1547
1524-1576
1477-1255
1484-1548

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

5. İlk kimya laboratoriyasını quran alim kimdir?

Victoria College's first chemistry laboratory, 1901 – Physics, chemistry and mathematics – Te Ara Encyclopedia of New Zealand
Vahab Əliyev
Bertlo
Mendeleyev
Cabir Hayyan

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

6. Azərbaycan dilində neçə səs var?

Mediating Difference: Sights and Sounds | Simpson Center for the Humanities
32
31
30
33

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

7. Felin əmr şəkli haqqında aşağıdakılardan biri yanlışdır:
Felin əmr şəkli ikinci şəxsin təkində şəxs sonluğu qəbul edir
Felin əmr şəklinin əsas mənası əmr bildirməkdir
in əmr şəklini əmələ gətirmək üçün heç bir şəkilçidən istifadə olunmur
Felin kökü əmr şəklinə uyğun olur

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

8. Biri mürəkkəb xüsusi isim deyil:
Soyqırım
Qarabağ
Ağdaş
Kürdəmir

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

9. Dil haqqında verilənlərdən hansı səhvdir?
Dil ancaq insana məxsusdur
Dil mənsub olduğu xalqın həyatı ilə sıx bağlıdır
Dil irqi və irsi cəhətlərlə bağlı deyil
Dil ünsiyyət prosesidir

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

10. Elmi üslubun xüsusiyyətləri hansılardır?

What Is a Scientific Theory?
Məntiqilik, obrazlılıq, ardıcıllıq, konkretlik
Dəqiqlik, emosionallıq, konkretlik
Məntiqilik, dəqiqlik, ardıcıllıq, konkretlik
Obrazlılıq, dəqiqlik, emosionallıq

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

11. Ay təqviminə görə 1 il neçə gündür?

Full Moon Effects: What Research Has Discovered
365
364
360
354

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

12. Səhər günəş doğanda üzümüzü günəşə tərəf çevirib qollarımızı açanda sol qolumuz hansı istiqamətə işarə edir?

BİNGÖL: KARLIOVA'DA GÜNEŞİN DOĞUŞU
Qərb
Şimal
Cənub
Şərq

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

13. Yer qatlarından hansı Yerin nüvəsinə daha yaxındır?

Scientists are developing a 'digital twin' of Earth | World Economic Forum
Magma
Lava
Yer qabığı

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

14. Təbii işıq mənbəyi hansıdır?

How to Pick the Best Light Bulb for Every Room
Atəşböcəyi
Şam
Məşəl
Alob

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

15. İstiqlal sözünün mənası nədir?
Azadlıq
Rahatlıq
Müstəqillik

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

16. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi nə qədərdir?

 
120
150
180
270

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

17. 1 - 3 - 7-15 - 31 -? bəs ?  yerinə hansı nömrə yazılmalıdır?
63
74
65
69

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

18. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqların fərqi 500-dir. Böyük bucaq neçə dərəcədir?
160
150
115
125

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

19. Qarşılıqlı perpendikulyar olan düz xətlərin bucaqları 4-ün 5-ə nisbəti kimidir. Bu bucaqlardan böyüyünü tapı
90
70
50
100

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

20. c>0 olmaq üzrə, (x2+cx-18):(x-c)  ifadəsinin sadələşəbilməsi üçün c neçə olmalıdır?
1
9
5
3

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Məktəbə Qayıdış #2

Nəticə: %%total%% sualdan %%score%% düzgün cavab.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Digər

Reaksiyanız ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.