Məktəbə Qayıdış #1 20 Suallıq Əyləncəli Test İmtahanı

Məktəbə qayıdış adlı test sesiyamıza xoş gəldiniz. Bu testlər məktəb bitirmiş şəxslər üçün xatirələrini canlandırmaq üçün hazırlandı. Ancaq diqqətli olun ən axırda nəticənizə uyğun Misir Mərdanov tərəfindən qiymətləndiriləcəksiniz.1.Azərbaycan dilində neçə sait var?
9
8
10
7
6

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

2.  Azərbaycan dilində neçə samit səs var?
31
25
23
28
29

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

3. Bu sözlərdən biri mətn daxilində termin kimi işlənə bilər:
get
gen
gec
gün
gəmi

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

4. Bitişdirici samitləri göstərin:
l,n
m,r,n
n,s,m
n,m
n,y,s

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

5. Qrammatik şəkilçilər ahəng qanununa görə neçə cür yazılır?
1 cür
2 və 4 cür
5 və 6 cür
2 cür
4 cür

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!6.

11→4
23→25
21→9
44→x isə x-i tapın.
16
56
72
64
8

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

7.

f(x)=2x(1+sinx) isə, f ı(0)=?
2
0
3
4
9

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

8. Ədədi silsilədə   a3+a5+a7=42 və a9+a11+a13=96 olduqda , silsilənin fərqini tapın.
3
7
5
6
4

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

9. x natural ədəd olmaq üzrə 3x+4 tək ədəddirsə, aşağıdakılardan hansı cüt ədəddir?
x2+2
x3+x+1
5x+4
7x+7x
4x+1

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

10.

x=7,348   y=1,174 olduğuna görə,
(x+2y)-8xy  ifadəsinin qiymətini tapın.


9
49
36
16
25

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!11. Run, drink, turn, ..........
basket
sweater
sugar
walk

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

12. _____is a non-count noun. We use this to buy goods and to pay for services.
Money
Card
Bank
Bill

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

13.  I am looking for a solution to my problem. I don't need more questions about it from you. I need ____
descriptions
notes
papers
answers

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

14. She was determined to be ... author.
-
an
a
the

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

15. The Director was ___ the best parking-place.
left
allocated
catered
provided
donated

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!16. 630 – cu ildə Şimali Qafqazda bulqar türkləri yaratmışdılar:


Avar xaqanlığını
Xəzər xaqanlığını
Böyük Bulqar xaqanlığını
Uyğur xaqanlığını

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

17. Avropa ərazisində müstəqil Bulqar türk dövləti meydana gəldi:
Asparux xanın slavyanlar üzərində qələbəsindən sonra
Kurum xanın Bizans qoşunları üzərində qələbələri nəticəsində
Asparux xanın Bizans qoşunları üzərində qələbələri nəticəsində
Başçı qurdun xəzərlər üzərində qələbəsindən sonra

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

18. Ağ Hun dövlətinin torpaqları bölüşdürüldü:
Göytürklərlə - Sasanilər arasında
Avarlarla – Slavyanlar arasında
Xəzərlərlə - Uyğurlar arasında
Sasanilərlə - Qıpçaqlar arasında

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

19.  Birinci Dünya müharibəsindən sonra dövlətlərarası münasibətləri qaydaya salmaq üçün sülh konfransı toplandı:
1918-ci il iyunun 9-da Parisdə
1919-cu il avqustun 20-də İstanbulda
1919-cu il yanvarın 18-də Parisdə
1919-cu ilin sentyabrında Londonda

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

20. Konfransda aparıcı rol oynayan “Böyük üçlük”:
ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa
İtaliya, Rusiya və ABŞ
ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya
İspaniya, Böyük Britaniya və Fransa

Düzgün Cavab!

Səhf Cavab!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Məktəbə Qayıdış #1 20 Suallıq Əyləncəli Test İmtahanı

Nəticə: %%total%% sualdan %%score%% düzgün cavab.

%%description%%

%%description%%

Loading...

 

Digər

Daxil Ol
Reaksiyanız ?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
3
+1
11
+1
0
+1
10

  1. Ceyhun :

    20 sual-15 düzgün cavab

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.